«Både studentar og forskarar ved HVL er involvert i det nye byggeprosjektet Helgetun. Her skal eldre få ein god alderdom saman med barn, dyr og natur.»

Les hele artikkelen på hvl.no.